I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  • Đẩy mạnh phong trào tin học trẻ trong toàn tỉnh, khuyến khích thanh thiếu niên học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin.
  • Thông qua hội thi nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ công nghệ thông tin, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; chọn cử đội tuyển tham dự Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV.
  • Tổ chức Hội thi lần thứ XX nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.
  • Rà soát, đánh giá tổng kết 20 năm Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Thuận và biểu dương các cá nhân tiêu biểu được phát huy từ phong trào Tin học trẻ.

II. HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XX NĂM 2019

1. Đối tượng dự thi:

1.1. Vòng loại trực tuyến và Vòng thi chung:

  • Học sinh Tiểu học: Dự thi Bảng A hoặc Bảng B.
  • Học sinh Trung học cơ sở: Dự thi Bảng B hoặc Bảng C.
  • Học sinh Trung học phổ thông: Dự thi Bảng C.

1.2. Phần mềm sáng tạo: Là sản phẩm dự thi của cá nhân hoặc tập thể (nhóm không quá 03 thí sinh) dành cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

2. Số lượng dự thi:

2.1. Vòng loại trực tuyến

     Thí sinh đăng ký tham gia Vòng loại trực tuyến ở các Bảng A, B, C trên Website cuộc thi, không hạn chế số lượng đăng ký dự thi. Kết quả thi vòng loại trực tuyến, Ban tổ chức sẽ chọn mỗi bảng (A, B, C) 05 thí sinh có số điểm cao nhất để tham gia Vòng thi chung (ngoài thành phần đội tuyển do các huyện và các trường THPT giới thiệu).

2.2. Vòng thi chung:

Mỗi Huyện, Thị xã, Thành phố và trường Trung học phổ thông trong tỉnh tổ chức sơ tuyển, thành lập đội tuyển tham gia dự thi với số lượng như sau:

  • Đội tuyển cấp huyện: Mỗi Huyện, Thị xã, Thành phố thành lập 01 đội dự thi bảng B, số lượng từ 05 – 08 thí sinh (Riêng thành phố Phan Thiết từ 08 – 12 thí sinh).
  • Đội tuyển cấp trường: Mỗi trường Trung học phổ thông trong tỉnh thành lập 01 đội dự thi Bảng C gồm 02 thí sinh.
  • Đối với thí sinh dự thi bảng A: các Huyện, Thị xã, Thành phố thông báo rộng rãi đến tất cả học sinh tiểu học về nội dung thi bảng A để các em tự nguyện đăng ký dự thi; tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, tiến hành rà soát và chọn lọc danh sách gửi Ban Tổ chức Hội thi với số lượng không quá 10 thí sinh.

2.3. Thi Phần mềm sáng tạo:

     Các Huyện, Thị, Thành đoàn triển khai cho học sinh Trung học cơ sở, trung học phổ thông đăng ký tham gia dự thi, không giới hạn số lượng phần mềm sáng tạo đăng ký dự thi.